Да ли користите APRS?


не знам шта је то

не, али знам шта је то

понекад

често