19/10/2017 За коришћење репетитора R0 Параћин од сада је потребан PL 100.0 Hz

19/09/2017 Додато ново APRS чвориште YU0XRS Росомачки врх.

09/09/2017 Репетитор RU723 Лабинштица је променио фреквенцију у RU752.

23/08/2017 Репетитор RU12 Нови Сад је поново у функцији.

17/08/2017 Репетитор RU12 Нови Сад је искључен.